Historie

Historie volejbalu v Mořkově

První volejbalové škvárové hřiště bylo postaveno někdy ve 30-letech za „Orlovnou“. Hrálo se nejprve pod Jednotou Orla, za Protektorátu pod Kuratoriem, víceméně jen přátelská utkání a několik družstevních turnajů. Ve 40-letech bylo vybudováno travnaté volejbalové hřiště, spolu s fotbalovým hřištěm za „Obecníkem“. Prvními hráči byli (viz fotografie, pořízena kolem roku 1945) zleva Jan Kolder, Josef Drga, Alois Černoch, František Wolf, pod Wolfem Jaroslav Jančálek, Alois Pítr, František Kopecký, Alois Horák, dole zleva Věra Benešová, Ludmila Kopecká, Věra Kolářová, Vlasta Rašková, Božka Kolderová, p. Kudělková. Dále hráli Berta Géryková, Ludvík Brůžek, Alois Jančálek, Hromádka František z blízkých Životic. Po 2. světové válce evidujeme v oddíle nahrávače Vratislava Hanzelku. Oddíl se zúčastňoval spousty turnajů v širokém okolí (Štramberk, Loučka, Krhová aj.), také pořádal turnaje doma.

his1
V roce 1948 byla vytvořena TJ Mořkov, byly vykoupeny pozemky mezi školou a katolickým hřbitovem a na pozemcích byl vybudován sportovní stadion s fotbalovým hřištěm, běžeckou dráhou, kurtem pro volejbal i nohejbal, osvětlenou plochou pro kluziště a sportovní šatnou s klubovnou. Kolem roku 1955 bylo v tomto areálu upraveno pro volejbal travnaté hřiště, muži byli přihlášeni do okresní soutěže, prvními hráči poválečného období hráli pod vedením (zleva) Franty Kyselého(viz foto)

skenovat0004

na dobové fotografii poznáváme (zleva) Slávka Merendu, Josefa Pítra, Aloise Jančáleka, Aloise Pítra, Františeka Kopeckého, Františka Wolfa, Jana Koldera a Aloise Černocha. Volejbalové družstvo Sokol Mořkov postupně vybojovalo postup do okresního přeboru.
Z období 50.let pochází další foto hráčů oddílu odbíjené

skenovat0003

(zleva) Stanislav Macíček, Josef Pítr , Jan Kyselý (Matulek), Jan Kučera (později vedoucí volejbalu), Franta Kyselý, v podřepu František Mička , Josef Černoch(Géryk). Dalšími hráči byli Jarek Jančálek, Ladislav Erle, Pavel Mach a Josef Bartoň. Po 6 letech muži ze soutěže odstoupili, volejbal se stal jen zájmovou činností. Většina hráčů volejbalu reprezentovala obec Mořkov souběžně i v kopané.

V roce 1972 začali volejbalisté stavět antukové volejbalové hřiště v areálu koupaliště nad Podhorskou chalupou, jež bylo dokončeno na počest oslav 700 let Mořkova. Oddíl využíval areál k tréninkům hlavně v letních měsících, v období let 1982-84 se tam hrála i soutěžní utkání okresní soutěže. Dlouhá léta sloužilo hřiště veřejnosti a hlavně návštěvníkům koupaliště . V roce 1984 byla členy oddílu provedena rekonstrukce povrchu na antuku, hřiště bylo oploceno. V roce 2001 se již TJ Mořkov nemohla dále starat o celý areál koupaliště, byl vypovězen pronájem obecnímu úřadu a volejbalové hřiště zcela zchátralo. V r. 2009 bylo na plácku postaveno dětské centrum.

V polovině 70-let budovala parta kolem Jindry Kudělky, mezi ZŠ a novým fotbalovým stadionem TJ Mořkov, dvě volejbalová antuková hřiště, bylo provedeno první oplocení. V pozdějším období členové oddílu provedli několikrát celkovou opravu volejbalového stánku v areálu TJ Mořkov (obnova antukové plochy, včetně zabetonování zítek , byla provedena celková výměna pletiva (zpočátku byly kolem hřiště napnuty stavbařské sítě).Koncem 70. let přišla do volejbalu spousta mladých nadšených sportovců z bývalých žáků školy a některých dřívějších volejbalistů .Začala nová éra volejbalu! Vedoucím se stal Ladislav Erle,

his2

v oddílu registrujeme (viz foto) vzadu zleva Jendu Horáka, Jana Golda, Vaška Jančálka, Františka Mičku, Jindru Kudělku, dole zleva nahrávači Luboše Vránu a Ladislava Erleho, Pavla Jančálka, Zdeňka Jančálka, Františka Jančálka(Kubíčka), počátkem 80 let se připojili ing. Jan Machač, ing. Jiří Pavlín, ing. Aleš Benda, Láďa Goršanov, Miroslav Štěpán, ing. Jindra Zábranský, ing. Jaroslav Kyselý, Jarek Býma(nahrávač), bratři Kafkové, Petr Kyselý.

V r.1979 má volejbal 3. oddíly: muži-tréner Franta Mička, dorostenci-tréner Bartoň Josef, dorostenky-tréner ing. J.Kyselý, později ing. Aleš Benda a Petr Kyselý. Mgr. Stanislava Bendová vedla přípravku žáků v hodinách TV na základní škole Mořkov. V témže roce bylo družstvo mužů přihlášeno do okresní soutěže, kde se začali postupně zapojovat do mužského volejbalu (viz foto) bývalí dorostenci Ladislav Jančálek, Jarek David, Bronislav David, Petr Hoďák, dále Luboš Kyselý(nahrávač), Zdeněk Jančálek, Dušan Kučera, Zbyněk Černoch, Zdeněk David.

his3

V r. 1990 převzal vedení oddílu P. Kyselý, trenéry se stali ing.A.Benda, Fr. Mička a Br. David. Mladé družstvo mužů postoupilo do okresního přeboru, kde se střetávali s mužstvy Frenštátu p. R., Bílovce, N. Jičína , Šenova, Fulneku, Studénky, Oder, Kopřivnice, Štramberku, Petřvaldu. V období 80-90 let byla činnost oddílu velmi bohatá, jezdilo se na turnaje v celém kraji, oddíl pořádal letní i halové turnaje, každoročně se jezdilo na několikadenní mezinárodní turnaje v Mošovcích na Slovensku a v Dřevěnicích v Čechách, kde mohli naši hráči nabírat zkušenosti a střetávat se s krajskými i s ligovými mužstvy. Oddíl také reprezentoval mořkovský volejbal na orelských turnajích ve spolupráci s Orlem Loučka po celé republice. V roce 1995 vybudovali členové oddílu, za materiálního přispění obce, v areálu koupaliště hřiště pro plážový volejbal. Pořádaly se tam letní turnaje, stánek byl bohatě využíván návštěvníky koupaliště , autokempu i široké veřejnosti. Při povodních v roce 1998 a 2002 bylo hřiště značně poškozeno, na znovuobnovení hřiště pro plážový volejbal nebyl ze strany obce (jako majitele) ani nových nájemců koupaliště již nikdy projeven o spolupráci zájem. Po zrušení okresního přeboru, kdy bychom museli vstoupit do krajské soutěže( pro nedostatek hráčů) muži Sokol Mořkov ze soutěže v roce 1997 odstoupili a oddíl fungoval opět jen jako zájmová sportovní organizace. Do volejbalu koncem 90-let přišla spousta nových mladých tváří, pořádaly se turnaje, jezdilo se na turnaje po celém kraji. Pro zvýšení výkonnosti družstva byla vytvořena soukromá celoroční turnajová soutěž za účasti Veřovic, Příboru, Vlčnova a Mořkova. Postupně se do volejbalu zapojovaly hráčky z Hodslavic, oddíl úzce spolupracoval se ženami volejbalu ASPV Mořkov. Vedení se rozhodlo pro vstup do Novojičínské volejbalové ligy smíšených družstev, která byla založena okresními družstvy v roce 1996. Do této soutěže se oddíl přihlásil v roce 2000, kde převzal název družstva N. Jičína „B“, který ze soutěže odstoupil. Mužstvo „Old Boys“ reprezentuje obec Mořkov v této soutěži dodnes..

his4
Na fotu je zachyceno první smíšené družstvo „Old Boys“ Mořkov zleva P.Kyselý, L.Vrána, P. Hoďák, B.David, Blanka Čípová, J. David, Jarka Kudělková, dále hráli A. Benda, Z. Černoch, Petr Rosík , Hanka Verešová. Pro zvýšení kvality hry několik hráčů v prvních ročnících v našem týmu hostovalo. Aby se volejbal mohl dále rozvíjet, byl vytvořen v r. 2007 oddíl žáků , který postupem času pomohl tým výrazně omladit. Volejbal v Mořkově byl několikrát v útlumu, ale nikdy nevymizel ze sportovního dění naší obce. V létě roku 2019 byl, díky rozhodnutí vedení obecního úřadu, v areálu TJ Mořkov celkově rekonstruován volejbalový stánek. V temže roce oddíl přihlásil družstvo „Nepředvídatelní“ do soutěže Městské oderské ligy smíšených družstev.

Na této stránce byly použity materiály z knihy V. Hanzelky „Podhorská vesnice“, z výročních zpráv a pamětí dříve narozených funkcionářů a sportovců Vlasty Kopecké, Jendy Laciny, Jindry Kudělky, Františka Mičky,Josefa Bartoně a Ladislava Erleho.                     

ved. oddílu Petr Kyselý v Mořkově 8.1. 2012

Leave a reply